با فَروهرسیر بهترین شاد ترین لحظه ها را داشته باشید

ترامپولین کیش

ترامپولین کیش یا تشک های فنری وسیله ای است بسیار جالب برای سرگرمی تمامی گروه های سنی که بتوانند حرکات نمایشی را در حالت بدون وزنی یا کم وزنی تجربه نموده و تا ارتفاع بسیار زیاد جهش داشته باشند .

این تفریح جزیره کیش علی رغم ظاهر ساده بسیار جذاب بوه و تمرین با آن در مدت زمان بیش از ده دقیقه نیاز به آمادگی جسمانی نسبتا” بالایی دارد بطوری که افراد عادی بیش از ده دقیقه امکان تمرین با ترامپولین را ندارند و بطور معمول ده دقیقه تمرین با آن به اندازه شصت دقیقه پیاده روی تند کالری مصرف مینماید.

ترامپولینگ ۱۰ دقیقه به ازای هر نفر 15.000 تومان

ترامپولین کیش یکی از مهیج ترین ورزش ها در سافاری کیش می باشد که توصیه می گردد.

قیمت: 15٬000 تومان