کنسـرت

خواننده : هوروش بند

محل برگزاری : آمفی تاتر ساحلی کیش

تاریخ برگزاری : 19 و 21 بهمن ماه 1396

ساعت : 24

کنسرت هوروش بند در کیش