کنسـرت

خواننده : رضا یزدانی

محل برگزاری : آوای خلیج فارس کیش

تاریخ برگزاری : 4 اسفند ماه 1396

ساعت : 24

کنسرت رضا یزدانی در کیش