کنسـرت

خواننده : بهنام بانی

محل برگزاری : کیـش تالار شهـر

تاریخ برگزاری : 26 بهمن ماه 1396

ساعت : 24

کنسرت بهنام بانی در کیش